Στοιχεία επιχείρησης

Μαγδαληνή Καραβοσιάνη
Λεφόκαστρο 37006
Μαγνησία Ελλάδα
Αριθμός φορολογικού μητρώου: 143476994
Τηλέφωνο: +30 6932 42 61 17
Τηλέφωνο: +30 24210 59170
E-Mail: info@irohouse.com
Business registration number: 0726K112K02596-1

Ηλεκτρονική επίλυση διαφορών (OS-Plattform)

Σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό για την ΗΕΕ (Κανονισμός για την εξώδικη επίλυση online διαφορών καταναλωτών), οι επιχειρηματίες που πωλούν στους καταναλωτές από την 01.09.2016 υποχρεούνται να τοποθετήσουν μια σύνδεση με την κατάλληλη πλατφόρμα στη σελίδα σας (ξεχωριστά από τις επικεφαλίδες Συνθήκες και Επαφές).

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο. 14 παρ. 1 ODR VO έχει έτοιμη μια πλατφόρμα για την επίλυση online διαφορών (OS), η οποία βρίσκεται κάτω από το  http://ec.europa.eu/consumers/odr/